Wednesday, May 17, 2023

Laporan Perjumpaan Kokurikulum Unit Beruniform Bil.2/12 (2023/2024)

Tarikh   : 17 Mei 2023

Hari      : Rabu

Masa    : 1.00 - 3.00 petang

Perjumpaan Unit Beruniform pada minggu ini masih lagi dilaksanakan secara online/offline melalui medium Group Telegram Unit Beruniform masing-masing. Ia adalah akibat oleh fenomena cuaca panas yang melanda dan boleh mengakibatkan komplikasi pada kesihatan. Jadi aktiviti kokurikulum buat masa ini tidak dilakukan secara bersemuka untuk mengurangkan risiko pada murid-murid dan guru-guru secara amnya.

Aktiviti di dalam talian ini telah dirancang dengan sangat baik dan teratur mengikut takwim yang telah ditetapkan oleh guru-guru penasihat. Respon yang diterima daripada murid-murid juga sangat aktif di dalam telegram Unit Beruniform masing-masing semasa aktiviti dijalankan. 

Sebelum aktiviti kokurikulum Unit Beruniform dijalankan,  satu memo telah diedarkan dalam group kelas. Ini adalah untuk memudahkan murid-murid dan ibu bapa maklum tentang  perjalanan aktiviti Unit Beruniform pada minggu ini. 


Unit Beruniform Pengakap telah menjalankan aktiviti menghafal Persetiaan Pengakap, menonton tatacara Persetiaan Pengakap dan merekod Persetiaan Pengakap. 


Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia telah melakukan beberapa aktiviti iaitu menonton video dan membaca nota  pengenalan PPIM, menjawab kuiz pengenalan PPIM dan mencatat laporan aktiviti dalam buku log atau buku catatan PPIM.


Unit Beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia menjalankan aktiviti seperti menyalin atau menampal maklumat pengenalan Bulan Sabit Merah ke dalam buku log dan kuiz BSMM.


Unit Beruniform Tunas Kadet Remaja Sekolah telah menjalankan aktiviti seperti kuiz lagu TKRS dan liveworksheet.Unit Beruniform Pandu Puteri Tunas pula melakukan aktiviti kuiz pengenalan Pandu Puteri Tunas.


Secara keseluruhannya, aktiviti pada minggu ini telah dijalankan dengan lancar dan berjaya. Penglibatan murid sangat memberangsangkan semasa aktiviti kokurikulum ini dijalankan secara dalam talian. Kerjasama dan dorongan yang baik daripada pihak ibu bapa juga memberikan semangat pada anak-anak untuk melaksanakan aktiviti Unit Beruniform masing-masing dengan berjaya. 

Terima kasih dan  tahniah buat Setiausaha serta guru-guru penasihat Unit Beruniform yang sentiasa memberikan kerjasama dalam merangka aktiviti-aktiviti yang kreatif untuk murid-murid walaupun secara online/offline. Aktiviti yang disediakan sangat menarik. Semoga segala apa yang diperolehi dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dan juga dijadikan amalan dalam kehidupan harian anak-anak SKTPP.

Laporan disediakan oleh:
Rosmizawati Yusub
(Penyelaras Unit Beruniform)

No comments:

Post a Comment